Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica de cookie-uri.

Protecția datelor

Editorul, precum și Operatorul de date este:

Denumire firmă:  S.C. PALISANDER ROM COM S.R.L.

Adresă: Brașov, 500407, str. Zizinului nr.106A corp D2

Nr.Reg.: J08/332/2000

CUI: RO8700670

Nr.telefon: +40268326793

Adresă e-mail: info@palisander.ro 

Website: https://palisander.ro/

CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Scopul și domeniul de aplicare al Regulamentului

1.1.Scopul prezentului Regulament este de a stabili principiile și politicile de protecție  și de gestionare a datelor de către S.C. PALISANDER ROM COM S.R.L, denumită în continuare: Companie, pe care Compania, în calitate de operator de date, le recunoaște cu forță obligatorie. Toate persoanele fizice, denumite în continuare Parteneri, care intră în contact cu Compania și  datele acestora sunt înregistrate de Companie (electronic, pe hârtie sau sub formă de apel telefonic) pot afla despre gestionarea și protecția datelor de către noi, parcurgând prezentul Regulament.

1.2.Prezentul Regulament  stabilește principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, furnizate de către Parteneri, în toate domeniile serviciilor oferite de companie, indiferent de sex, naționalitate sau loc de reședință. Compania garantează drepturile fundamentale ale partenerilor, în special dreptul la viață privată.

1.3. La crearea Regulamentului a fost aplicată următoarea legislație:

·         Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libra circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

·         Legea nr.102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările utlerioare – Republicare,

·         Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

·         Legea nr.363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță precum și privind libera circulație a acestor date.

1.4. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin contactarea noastră prin formular, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit ”Politica de confidențialitate”.

1.5. Societatea S.C. PALISANDER ROM COM S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale cumpărătorilor și clienților înregistrați, prin mijloace interne automatizate și manuale. Scopul acestei colectări de date personale este de a permite întocmirea facturilor fiscale de servicii și produse, livării comenzilor plasate, colectarea creanțelor (prețul comenzilor).

1.6. Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment unilateral aceste politici. Partenerii acceptă prevederile regulilor în vigoare, fără a fi nevoie de o declarație separată de consimțământ.

2. Definiții concept

2.1. Companie: S.C. PALISANDER ROM COM S.R.L.

2.2. Partener: orice persoană (persoană fizică) care intră în contact cu Compania și  datele acestora sunt înregistrate de Companie (electronic, pe hârtie sau telefonic)

2.3. Fișier de date: totalitatea datelor gestionate într-o singură înregistrare. Compania gestionează lista de Parteneri într-un singur fișier de date (date client: nume, adresă, număr fiscal, nume de contact, număr de telefon de contact, adresă de e-mail de contact, adresă poștală). Compania, la  organizarea evenimentelor, folosește înregistrarea participării (bază de date electronică) și înregistrare digitală (înregistrare foto sau video).

2.4. Gestionarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni privind datele cu caracter personal, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, sortarea, stocarea, modificarea, utilizarea, consultarea, accesul, comunicarea sau orice altă punere la dispoziție a datelor cu caracter personal, dezvăluirea, interconectarea, restricția, ștergerea datelor.

2.5. Operator de date: Benedek Iren, contabil șef în numele companiei (de asemenea, responsabilul cu protecția datelor).

2.6. Date cu caracter personal: orice date sau informații care fac posibilă, direct sau indirect, identificarea unei persoane fizice.

2.7. Produse și servicii: Produse și servicii vândute de Companie într-un magazin, site, agenție comercială sau online, evenimente organizate, tombole, publicații periodice, campanii, anunțuri de angajare afișate, oferte.

2.8. Ștergerea datelor: facerea datelor de nerecunoscut în așa fel încât să nu fie posibilă recuperarea lor.

2.9. Distrugerea datelor: distrugerea completă fizică și electronică a suportului de date.

2.10. Transfer de date: datele sunt puse la dispoziția unui anumit terț.

2.11 Dezvăluire: datele sunt puse la dispoziția oricui.

2.12. Prelucrare automată: include acele operațiuni care sunt efectuate parțial sau integral prin mijloace automate: stocarea datelor, operațiuni logice sau aritmetice asupra datelor, modificarea, ștergerea, preluarea și distribuirea datelor

2.13. Consimțământ: Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi voluntară, telefonic, pe hârtie, online sau personal la Companie și constituie automat consimțământul pentru prelucrarea datelor. Fără înregistrare, niciunul dintre Partenerii noștri nu poate folosi serviciile noastre.

3. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate

3.1. Prin vizitarea web site-ului, sistemul electronic al Companiei poate înregistra adresa IP a utilizatorului.

3.2. Cu acordul Partenerului, Compania poate gestiona următoarele date: nume, adresă, cod fiscal, adresă de e-mail, web-site, număr de telefon, număr de cont bancar, date de contact.

3.3. Dacă Compania accesează un Partener în scopuri comerciale (de obicei, în ceea ce privește starea unui produs sau serviciu comandat), o va face prin SMS, e-mail sau telefon. Se ocupă de aceste date doar în măsura și pe durata necesară pentru a furniza produsul sau serviciul.

3.4.Compania, în cadrul evenimentelor pe care le organizează, prelucrează următoarele date ale participanților: nume, funcție, loc de muncă, adresă de e-mail, număr de telefon, interes sectorial și de activitate, date biografice.

3.8. Pentru a oferi servicii personalizate, Compania poate plasa un mic pachet de date (cookie) pe computerul Partenerului. Scopul cookie-ului este de a asigura funcționarea de înaltă calitate a site-ului, de a oferi servicii personalizate și de a crește experiența utilizatorului. Partenerul poate șterge cookie-ul de pe propriul computer și își poate seta browserul pentru a dezactiva utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile pot fi folosite pentru a înregistra date demografice, informații despre interese, obiceiuri și preferințe (pe baza istoricului dvs. de navigare). Datele care trebuie înregistrate în timpul navigării sunt adresa IP, numele sistemului de operare și al browserului, numele site-ului web de pe care Partenerul a ajuns pe site-ul respectiv, data, ora și durata vizitei. Numai Operatorul de date are acces la datele înregistrate.

4. Scopul și temeiul juridic al gestionării datelor

4.1. Scopurile pentru care Compania gestionează prelucrarea datelor sunt următoarele:

·         În mod obișnuit, vânzări de produse și servicii tehnice, prestarea de servicii, serviciul de vânzare de mașini, consultanță, expertiză tehnică, distrugerea documentelor de securitate, funcționarea FAN COURIER Package Point. Intocmirea, incheierea, indeplinirea, modificarea si anularea contractelor apartinand domeniului de activitate.

·         Relații legate de activitățile de afaceri ale Societății. Identificare Parteneri, contact, producere oferte de grup si individuale, bonuri de livrare, documente contabile.

·         Asigurarea furnizării de produse și servicii disponibile prin intermediul site-ului Companiei.

·         Solicitare în scop de afaceri, marketing (ex. buletin informativ).

·         Asigurarea unui spațiu de stocare pentru publicarea conținutului (postări, mesaje) generat de Parteneri. În cazuri individuale, organizarea și desfășurarea jocurilor cu premii, anunțarea câștigătorilor și livrarea premiului.

·         Ținerea evidenței angajaților Companiei, transmiterea declarațiilor și rapoartelor. Recrutarea, selecția și înregistrarea potențialilor angajați.

·         Dezvoltarea tehnică a sistemului informatic.

·         Confidențialitatea partenerilor.

·         Aplicarea intereselor legitime ale Companiei.

·         Compania poate forma grupuri de utilizatori pe baza datelor Partenerilor.

·         Compania nu va folosi datele personale furnizate în alte scopuri decât cele descrise în aceste secțiuni.

·         Temeiul legal pentru prelucrarea datelor constă în faptul că se realizează doar pe baza declarației voluntare a Partenerului, care conține consimțământul expres al acestuia pentru utilizarea datelor cu caracter personal în timpul relației de afaceri. În cazul prelucrării datelor pe bază de consimțământ, Partenerul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, ceea ce, totuși, nu afectează legalitatea prelucrării datelor înainte de retragere.

·         Datele personale cuprinse în documentele eliberate de Societate vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Contabilității.

·         Difuzarea datelor cu caracter personal către terți sau autorități, cu excepția cazului în care prin lege se prevede astfel, este posibilă numai pe baza unei decizii oficiale sau cu acordul expres prealabil al Partenerului.

·         Atunci când furnizează date cu caracter personal, Partenerul este pe deplin responsabil pentru autenticitatea și acuratețea datelor. În caz de daune, părțile sunt pe deplin răspunzătoare una față de cealaltă. În cazul unei daune intenționate de către Partener, Compania va furniza autorităților competente toate informațiile necesare despre persoana în cauză.

·         Compania poate efectua cercetări sau crea statistici anonime asupra datelor pe care le gestionează pentru a-și dezvolta, îmbunătăți și extinde în continuare produsele și serviciile. Această activitate de cercetare este special pentru scopuri de afaceri.

5. Principii și metode de gestionare a datelor

5.1.. Compania prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu principiile bunei-credințe, corectitudinii și transparenței, precum și cu legile aplicabile și cu prevederile prezentelor reglementări.

5.2. Datele personale necesare pentru utilizarea produselor și serviciilor vor fi furnizate de Companie cu acordul Partenerului și numai pentru un anumit scop. Furnizarea voluntară a datelor către Companie, fie prin telefon, fie personal, constituie consimțământ pentru prelucrarea datelor. Sfera datelor cu caracter personal prelucrate este proporțională cu scopul prelucrării datelor și nu depășește acest lucru. În toate cazurile în care Compania intenționează să utilizeze datele cu caracter personal într-un alt scop decât scopul colectării inițiale a datelor, va informa Partenerul despre aceasta și va obține în prealabil consimțământul său expres sau îi va oferi acestuia posibilitatea de a interzice utilizarea.

5.3. Datele personale ale unei persoane cu vârsta sub 16 ani pot fi prelucrate numai cu acordul unui adult care exercită supravegherea părintească asupra acesteia.

5.4. Compania va notifica Partenerul  cu privire la corectarea, modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de aceasta. Notificarea poate fi omisă dacă, având în vedere scopul prelucrării, interesele legitime ale persoanei vizate nu sunt prejudiciate.

5.5. Compania asigură securitatea datelor cu caracter personal, ia măsuri tehnice organizatorice și stabilește reguli de procedură pentru a se asigura că datele înregistrate, stocate și prelucrate sunt protejate. Previne pierderea lor accidentală, distrugerea neautorizată, accesul neautorizat, utilizarea neautorizată, modificarea sau distribuirea neautorizată.

6. Durata prelucrării datelor

6.1. Compania prelucrează datele personale ale Partenerilor numai pentru perioada necesară. Apoi, acestea sunt șterse sau distruse.

6.2. Compania va stoca adresele IP înregistrate automat timp de maximum 30 de zile după ce au fost înregistrate.

6.3. Datele cu caracter personal legate de întrebările de afaceri vor fi stocate de Companie timp de 10 ani de la închiderea cazului. Acest lucru se datorează termenului general de prescripție fiscală / contabilă.

6.4. Datele personale ale participanților la evenimentele, campaniile și jocurile cu premii organizate de Companie vor fi prelucrate de Companie până la finalul evenimentului.

6.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în scopuri de marketing sau afaceri va continua până când Partenerul va solicita ștergerea acestora.

6.6. Dacă o instanță sau o autoritate dispune în cele din urmă ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal, Compania le va pune în aplicare. Datele cu caracter personal nu vor fi șterse de către Companie atâta timp cât există scopul prelucrării datelor, care împiedică ștergerea datelor cu caracter personal.

7. Drepturile Partenerului și modul de aplicare ale acestora

7.1. Partenerul poate solicita Companiei să indice dacă îi gestionează datele personale și, în caz afirmativ, datele personale pe care le gestionează. Informațiile pot fi solicitate în scris prin scrisoare expediată la sediul social al Societății  sau prin e-mail la info@palisander.ro. Ambele moduri necesită o identificare clară din partea Partenerului. Numai Operatorul de date menționat la punctul 2 are dreptul să facă o declarație în numele Societății.

7.2. Partenerul poate solicita oricând în scris ștergerea, modificarea, completarea sau transmiterea datelor cu caracter personal prelucrate, iar Partenerul nu trebuie să justifice această solicitare. Odată ce solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal a fost îndeplinită, datele anterioare (șterse) nu mai pot fi recuperate. Reclamele și buletinele informative trimise de Companie pot fi anulate printr-un link de dezabonare. În caz de dezabonare, Compania șterge datele personale ale Partenerului din baza de date a reclamelor și buletinelor informative.

8.  Prelucrarea și transmiterea datelor

8.1. De obicei, Compania nu folosește un operator de date extern. În cazul declarațiilor oficiale și ale serviciilor de date (ex. Insp.Teritorial de Muncă, Instanță), aceste organizații devin operatori de date sub rezerva propriilor reglementări.

8.2. În scopul serviciilor de garanție, datele pot fi transferate și către producătorii și importatorii produselor/serviciilor comercializate. În acest caz, Societatea va acționa cu bună-credință, transmițând datele Partenerilor numai în măsura în care este necesar.

8.3. Serverele informatice ale Companiei sunt administrate de o companie IT externă, despre care se pot solicita informații scrise pe baza descrierii de la punctul 7. Referitor la funcționarea sistemelor de plată electronice operate de Companie, aceasta a încheiat contracte de servicii separate cu furnizori externi de servicii. În ceea ce privește datele personale prelucrate în sistemele furnizorilor externi de servicii (de obicei numele, numărul cardului bancar, numărul contului bancar, SWIFT, alte date), se aplică reglementările proprii de protecție a datelor ale furnizorilor externi de servicii.

8.4. Atunci când se utilizează un serviciu de coletărie sau de logistică, datele personale ale expeditorului și ale destinatarului (de obicei: nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) sunt înregistrate în sistemele online operate de furnizorul extern de servicii de colete sau logistică contractat. Furnizorii externi de servicii gestionează datele cu caracter personal care le sunt transferate în conformitate cu propriile politici de confidențialitate.

8.5.  Compania este îndreptățită și obligată să transfere toate datele cu caracter personal aflate în posesia sa și stocate în mod corespunzător către autoritățile competente, a căror transmitere este impusă de lege sau de o obligație oficială finală. Compania nu va fi responsabilă pentru niciun astfel de transfer și consecințele acestuia. Compania poate ține evidența acestor transferuri.

9. Angajați, vizitatori

9.1. Compania se ocupă de datele personale ale angajaților și potențialilor angajați (de obicei copii ale documentelor personale, CV-uri și certificate) care sunt cerute de legislația fiscală și de muncă (depunere, înregistrare, plata impozitelor etc.). Durata prelucrării datelor este, de asemenea, determinată de aceste legi.

9.2. Datele potențialilor angajați (de obicei copii ale documentelor personale, CV-uri și certificate) sunt gestionate de către Companie în mod voluntar, în special doar pentru posturile ce urmează a fi ocupate. Datele vor fi stocate de Companie timp de 5 ani de la audierea persoanelor.

10. Opțiuni de validare ale drepturilor

Responsabil pentru întrebările și observațiile referitoare la gestionarea datelor, problemele legate de acestea, este dna. Benedek Iren.

Contacte:

adresă: Brașov, 500407, str. Zizinului nr.106A corp D2

e-mail: info@palisander.ro

web site: www.palisander.ro

Reclamații:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: Sector 1, 010336,  București, Bd. G-ral.Gheorge Magheru nr. 28-30

telefon: +40318059211

Încălcarea drepturilor Partenerului poate duce la acțiuni legale. Instanța este competentă să judece cauza.

Brașov, 17 iunie 2022